Khoan Tế, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

[ HÀ NỘI ] Tuyển gấp trưởng ban kiểm soát chất lượng

Số lượng tuyển dụng: 01

Mô tả công việc:

– Lập các kế hoạch, báo cáo, chịu trách nhiệm chung về hiệu quả hoạt động của bộ phận.
– Tham gia cùng các đơn vị xây dựng Quy trình, Quy định, Quy chế liên quan đến vận hành chức năng các phòng ban.
– Duy trì việc vận hành hệ thống quản trị nội bộ được thực hiện đúng theo các Quy trình, Quy định, Quy chế ban hành
– Tổ chức giám sát, kiểm tra tính tuân thủ trong việc vận hành hệ thống, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, đề xuất cải tiến, đảm bảo quá trình vận hành giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các đơn vị, phù hợp với tiêu chí và mục tiêu của công ty.
– Tham gia cùng các đơn vị xây dựng các mục tiêu, chính sách chất lượng và triển khai, đánh giá việc áp dụng chính sách chất lượng trong toàn hệ thống Tham gia cùng các đơn vị xây dựng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả vận hành các hệ thống trong công ty
– Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin nghiên cứu và đề xuất các giải pháp ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong công tác quản lý và vận hành hệ thống Theo dõi, kiểm soát tiến độ triển khai theo kế hoạch, công tác phối hợp giữa các đơn vị. Tổ chức đánh giá các hoạt động cung cấp dịch vụ nội bộ trong toàn công ty.
– Phân tích dữ liệu kiểm soát tuân thủ kết hợp với thực tế vận hành để đưa ra cảnh báo đối với những hoạt động chưa phù hợp, khuyến nghị giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu suất làm việc trên toàn hệ thống.

Kinh nghiệm, yêu cầu công việc:

– Tốt nghiệp Đại học khoa Quản trị kinh doanh, dịch vụ hoặc các ngành nghề có liên quan.
– 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ISO, kiểm soát tuân thủ trong các doanh nghiệp thương mại.
– Tối thiểu 3 năm làm tại vị trí tương đương.
– Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
– Có khả năng trình bày, đào tạo và thuyết phục tốt

Quyền lợi:

  • Mức lương: Từ 20-25 triệu tùy theo năng lực.
  • Chế độ BH đầy đủ theo luật lao động
  • Lương tháng 13, du lịch hàng năm…